HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET2023-06-22T11:45:41+02:00

HUMBLE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Humble Groups årsredovisning för 2022 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens hemsida www.humblegroup.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Simon Petrén, VD, Humble Group AB E-mail: simon.petren@humblegroup.se Telefon: +468 61 32 888 Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble ....

HUMBLE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 20222023-06-22T11:45:41+02:00

HUMBLE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Humble Groups årsredovisning för 2021 har idag offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens hemsida www.humblegroup.se.

HUMBLE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 20212023-06-22T11:45:44+02:00
Go to Top