A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved ....

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 20232024-02-19T08:14:13+01:00

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få ....

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 20232024-02-19T08:14:14+01:00

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 2023

“Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra ....

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 20232023-11-02T08:00:00+01:00

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 2023

“I usually say that the third week of August is a bit of a New Year for entrepreneurs, where you start fresh after the holidays and are fully focused on launching all the initiatives that need to be put in place to achieve success during the important autumn months. ....

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 20232023-11-02T08:00:00+01:00

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ....

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 20232023-07-25T08:01:00+02:00

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK ....

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 20232023-07-25T08:00:00+02:00

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET2023-06-22T11:45:41+02:00

INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIONS, Q1 2023

“Säsongsmässigt är det första kvartalet det svagaste för våra verksamheter. Trots detta har vi haft en bra start på året och vi har börjat skönja effekterna av arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten i gruppen. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och har bibehållit en ....

INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIONS, Q1 20232023-06-22T11:45:41+02:00

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 2023

“Seasonally, the first quarter is the weakest for our operations. Nevertheless, we have had a good start to the year and we have begun to see the effects of our work to improve operational efficiency in the group. We have continued to have high demand for our products and ....

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 20232023-06-22T11:45:41+02:00

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

“Jag är stolt över att Humble Group uppvisar en organisk tillväxt på 21 % under det fjärde kvartalet. Det är mycket högre än vad den underliggande FMCG-marknaden växer och visar att efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara produkter är både stark och uthållig. Nettoomsättningen uppgick till 1 606 MSEK ....

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 20222023-06-22T11:45:41+02:00
Go to Top