ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ Bayn Europe AB (publ)

Stockholm, 6 april, 2016 – Årsstämma i Bayn Europe AB (publ), org nr 556794-4797, har hållits tisdagen den 5 april 2016 på Hornsgatan 79 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ Bayn Europe AB (publ)2023-06-22T11:46:05+02:00

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2015, kl. 10.00. Årsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30. Rätt att deltaga samt anmälan Rätt att deltaga på stämman har den som ....

Kallelse till Årsstämma2023-06-22T11:46:05+02:00

Årsstämmokommuniké Bayn Europe AB (publ)

Årsstämma i Bayn Europe AB (publ), org nr 556794-4797, har hållits tisdagen den 26 maj 2015 på Hornsgatan 79 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Årsstämmokommuniké Bayn Europe AB (publ)2023-06-22T11:46:06+02:00
Go to Top