Bayn Europe AB har mottagit en order från Barentz i Storbritannien

Bayn Europe AB har under sommaren mottagit en testorder på Navia från Barentz i Storbritanien för leverans till kund i restaurangbranschen. Denna order har nu följts upp med en ytterligare order och vi för diskussioner om mer kontinuerliga leveranser framgent. Kunden har testat vår produkt, bestämt sig för att ....

Bayn Europe AB har mottagit en order från Barentz i Storbritannien2023-06-22T11:46:01+02:00

Tillväxtverket stöder miljödriven Steviaforskning i Baltikum

Bayn Europe och Barentz påbörjar ett forskningsprojekt för att utveckla användandet av Stevia- och kostfiberblandningar som ersättning för kemiska sötningsmedel i Baltikum. Tillväxtverket stöder projektet som förväntas ha positiva effekter på miljön och folkhälsan i ett högprioriterat område. 

Tillväxtverket stöder miljödriven Steviaforskning i Baltikum2023-06-22T11:46:06+02:00
Go to Top