Bayn Europe AB har blivit ISO-certifierade enligt 9001:2015

Som ett bolag i livsmedelsbranschen har Bayn alltid efterlevt ett tydligt kvalitets- och ledningssystem. Den 29 april kom certifieringen på plats efter ett mycket lyckat steg 2 i certifieringsprocessen.

Bayn Europe AB har blivit ISO-certifierade enligt 9001:20152023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:45:57+02:00

Kompletterande information om utgivandet av gratis teckningsoptioner i Bayn Europe AB

Ledningen för Bayn Europe AB kompletterar tidigare pressmeddelanden (12 mars och 28 februari 2019) om gratis teckningsoptioner och preciserar härmed att detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 9 april 2019. Vid full teckning med stöd av föreslagna teckningsoptioner kan 5 054 994 nya aktier ges ut vilket motsvarar ....

Kompletterande information om utgivandet av gratis teckningsoptioner i Bayn Europe AB2023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn Europe delar ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna med villkor 1:6

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma för att besluta om att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som nyligen genomfördes. En (1) ....

Bayn Europe delar ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna med villkor 1:62023-06-22T11:45:58+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794–4797, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2019, klockan 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara ....

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)2023-06-22T11:45:58+02:00

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB

Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av sockerersättningslösningar, har haft rekordstor orderingång för februari. Värdet av orderingången beräknas till ca 1,2 MSEK.

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB2023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn gör nyemission

Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 4,9 Mkr samt föreslår att ge ut gratis teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Bayn gör nyemission2023-06-22T11:45:58+02:00
Go to Top