Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:45:57+02:00

Bayn gör nyemission

Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 4,9 Mkr samt föreslår att ge ut gratis teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Bayn gör nyemission2023-06-22T11:45:58+02:00

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) juli-september 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET Intäkter 1 291 (896) TSEK Rörelseresultat -2 776 (-1 280) TSEKResultat efter skatt -2 721 (-1 295) TSEKResultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,14 (-0,16) SEK * Antalet aktier är beräknade på 17 917 329. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 ....

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) juli-september 20182023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn develops a cloud based platform for sugar reduction

Bayn Europe AB announces the development of SugarReduced®, a cloud based platform to catalyse food producer's R&D and accelerate market entry of sugar reduction. An initial prototype has been developed and launch plan is scheduled in 2020.

Bayn develops a cloud based platform for sugar reduction2023-06-22T11:46:01+02:00

Bayn i samarbete med Bioscience Food Solutions (BFS) och presenterar Sugarreduced® concept på världens största mässa för livsmedelsingredienser.

Food Ingredients Europe (FiE) är en internationell mässa som går av stapeln i Frankfurt 28–30 november. Bayn och BFS samarbetar kring sockerreducering med gemensam presentation av Bayns koncept Sugarreduced® och bolagets sockerreducerade produkter inom segmenten glass, choklad, läsk, godis och bakverk. Under FiE-mässan kommer vi att finnas i hall 11, ....

Bayn i samarbete med Bioscience Food Solutions (BFS) och presenterar Sugarreduced® concept på världens största mässa för livsmedelsingredienser.2023-06-22T11:46:01+02:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org. nr 556794-4797, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november 2017 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79 i Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämman m.m Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels i) fredagen den 3 november ....

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN EUROPE AB (PUBL)2023-06-22T11:46:01+02:00

Bayn Europe säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för utrullning av EUREBA® och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Bayn Europe AB har tecknat avtal om en finansiering om upp till 20 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska användas till produktion och utrullning av EUREBA®, en naturlig lösning för socker- och kalorireducering, med en konsekvent kvalitets- och smakprofil. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera ....

Bayn Europe säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för utrullning av EUREBA® och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare2023-06-22T11:46:01+02:00

Bayn Europe: Bayn genomför riktad nyemission om cirka 5,1 Mkr

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 maj 2017, beslutat att emittera totalt 1 821 750 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 2,80 kronor per aktie. 

Bayn Europe: Bayn genomför riktad nyemission om cirka 5,1 Mkr2023-06-22T11:46:01+02:00
Go to Top