BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 2018

ÅRET I KORTHET Intäkter 5 017 (3 859) TSEKRörelseresultat -10 088 (-9 660) TSEKResultat efter skatt -10 321 (-9 996) TSEKResultat per aktie* -0,40 (-1,03) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,89) SEK * Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 ....

BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 20182023-06-22T11:45:58+02:00

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 
 903 (396)TSEK Rörelseresultat 
 - 995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt 
 - 904 (-1 124)TSEK Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK Resultat per aktie efter full utspädning* - 0,24 (-0,25)SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 
 Januari - december ....

Bokslutskommuniké 20152023-06-22T11:46:05+02:00
Go to Top