Bayn Innovation Centers kursverksamhet lockar chokladproducenter

Bayn Innovation Center har genomfört flera utbildningar med fokus på sockerreducering.