Bayn launches The Sugar Reduced Community, an open forum – invites stakeholders to take joint action against high sugar consumption

Today, Bayn Europe, a global specialist in sugar reduction, is launching The Sugar Reduced Community (www.sugarreduced.com). The community will serve as a communication platform for all stakeholders within the food and beverage industry, as well as an information hub for the public, for discussions and “from evidence to action” projects around sugar reduction, with the common goal of dealing with the global health issues caused by too high sugar consumption.

Bayn launches The Sugar Reduced Community, an open forum – invites stakeholders to take joint action against high sugar consumption2023-06-22T11:46:04+02:00

Bayn lanserar The Sugar Reduced Community, ett öppet forum – och bjuder in aktörer att göra gemensam sak mot hög sockerkonsumtion

Idag lanserar Bayn Europe, en globalt ledande specialist inom sockerreducering, The Sugar Reduced Community (www.sugarreduced.com). Communityn ämnar tjäna som en plattform för alla aktörer inom livsmedelsindustrin för diskussioner och projekt gällande sockerreducering, så väl som att vara ett informationsnav för allmänheten. Målet är att med communityn som gemensam plattform kunna hantera de globala hälsoproblemen som orsakas av en för hög sockerkonsumtion.

Bayn lanserar The Sugar Reduced Community, ett öppet forum – och bjuder in aktörer att göra gemensam sak mot hög sockerkonsumtion2023-06-22T11:46:04+02:00
Go to Top