Bayn omstrukturerar för att effektivisera marknadsexpansionen i Kina och Europa

Bayn slår samman affärsområde NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde. Vidare skapas ett nytt affärsområde med en planerad satsning på färdiga konsumentprodukter under varumärket ”takk!”. Förhandlingar pågår med potentiella samarbetspartners i Kina såväl som i Europa. Bolagets tredje affärsområde inkluderar konsult- och projektverksamhet med huvudfokus på den kinesiska ....

Bayn omstrukturerar för att effektivisera marknadsexpansionen i Kina och Europa2023-06-22T11:46:01+02:00

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 
 903 (396)TSEK Rörelseresultat 
 - 995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt 
 - 904 (-1 124)TSEK Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK Resultat per aktie efter full utspädning* - 0,24 (-0,25)SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 
 Januari - december ....

Bokslutskommuniké 20152023-06-22T11:46:05+02:00
Go to Top