Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s extra bolagsstämma 2018-02-20

Bayn Europe AB (publ), höll extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2018 på Hornsgatan 79 i Stockholm. Beslut om ny bolagsordning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalets gränser samt § 5 avseende gränserna för antalet aktier i bolaget. ....

Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s extra bolagsstämma 2018-02-202023-06-22T11:46:00+02:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org. nr 556794-4797, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 februari 2018 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79 i Stockholm. 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN EUROPE AB (PUBL)2023-06-22T11:46:00+02:00
Go to Top