Bayn Europe AB inleder samarbetsavtal med glassföretaget Köld AB

Bayn Europe AB, en global specialist på sockerreducering, hjälper glassföretaget Köld AB att utvidga sitt unika glasskoncept med nya recept och smaker utan tillsatt socker. Sedan i augusti har testglass som Köld tagit fram tillsammans med Bayn Europes EUREBA-glassblend sålts i Malmö och blivit väl mottagen av allmänheten.