HALVÅRSRAPPORT BAYN EUROPE AB (PUBL) 2017

Andra kvartalet i korthet  Intäkter 826 (682) TSEK Rörelseresultat -1 757  (-1 580) TSEK Resultat efter skatt -1 780  (-1 619) TSEK Resultat per aktie*   -0,23   (-0,29) SEK  Resultat per aktie efter full utspädning* -0,23 (-0,22) SEK *= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Första ....

HALVÅRSRAPPORT BAYN EUROPE AB (PUBL) 20172023-06-22T11:46:02+02:00

Halvårsrapport Bayn Europe AB (publ) 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag Intäkter 1 097 TSEK Rörelseresultat -923 TSEK Resultat efter skatt -942 TSEK Resultat per aktie* -0,28 SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,21 SEK Första halvåret 2015 i sammandrag Intäkter 1 629 TSEK Rörelseresultat -2 559 TSEK Resultat efter skatt -2 598 TSEK ....

Halvårsrapport Bayn Europe AB (publ) 20152023-06-22T11:46:05+02:00
Go to Top