Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ.) ("Bolaget"), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30. Rätt att deltaga samt anmälan Rätt att deltaga på stämman har den ....

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:46:00+02:00
Go to Top