Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794–4797, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2019, klockan 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara ....

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)2023-06-22T11:45:58+02:00

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Bayn Europe AB (publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org. nr 556794-4797 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 oktober 2016 klockan 14.00 på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.45. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden ....

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Bayn Europe AB (publ)2023-06-22T11:46:04+02:00
Go to Top