Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s extra bolagsstämma 2019-04-09

Bayn Europe AB (publ), höll extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2019 på Hornsgatan 79 i Stockholm.