Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) januari – mars 2019

Första kvartalet i korthet Intäkter 2 048 (1 044) TSEKRörelseresultat -2 682 (-3 230) TSEKResultat efter skatt -2 697 (-3 249) TSEKResultat per aktie* -0,09 (-0,32) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,08 (-0,28) SEK * Antalet aktier är beräknade på 30 329 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 2 ....

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) januari – mars 20192023-06-22T11:45:57+02:00

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) juli-september 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET Intäkter 1 291 (896) TSEK Rörelseresultat -2 776 (-1 280) TSEKResultat efter skatt -2 721 (-1 295) TSEKResultat per aktie* -0,15 (-0,17) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,14 (-0,16) SEK * Antalet aktier är beräknade på 17 917 329. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 ....

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) juli-september 20182023-06-22T11:45:58+02:00

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR BAYN EUROPE AB (PUBL) JANUARI-MARS 2018

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Intäkter 1 044 (992) TSEK Rörelseresultat -3 230 (-1 838) TSEK Resultat efter skatt -3 249 (-1 863) TSEK Resultat per aktie* -0,32 (-0,28) SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,24 (-0,24) SEK * Antalet aktier är beräknade på 10 061 587. Antalet utestående ....

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR BAYN EUROPE AB (PUBL) JANUARI-MARS 20182023-06-22T11:46:00+02:00

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB, juli – september 2017

Tredje kvartalet i korthet  Intäkter 896 (601) TSEK Rörelseresultat -1 280 (-1 698) TSEK Resultat efter skatt -1 295 (-1 713) TSEK Resultat per aktie*   -0,17 (-0,30) SEK  Resultat per aktie efter full utspädning* -0,16 (-0,23) SEK *= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående ....

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB, juli – september 20172023-06-22T11:46:01+02:00

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Intäkter 992 (593) TSEK Rörelseresultat -1 838 (-1 225) TSEK Resultat efter skatt -1 863 (-1 242) TSEK Resultat per aktie* -0,24 (-0,33) SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,24 (-0,33) SEK *= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ....

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) januari – mars 20172023-06-22T11:46:03+02:00

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) januari-mars 2016

Första kvartalet i korthet - Intäkter 593 (572) TSEK - Rörelseresultat -1 225 (-1 635) TSEK - Resultat efter skatt -1 242 (1 656) TSEK - Resultat per aktie* -0,33 (-0,44) SEK - Resultat per aktie efter full utspädning* -0,33 (-0,44) SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 ....

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) januari-mars 20162023-06-22T11:46:05+02:00

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) juli-september 2015

Tredje kvartalet Intäkter  495 TSEK Rörelseresultat  -1 488 TSEK Resultat efter skatt  -1 506 TSEK Resultat per aktie*  -0,45 SEK Resultat per aktie efter full utspädning*  -0,34 SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov ....

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) juli-september 20152023-06-22T11:46:05+02:00

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) jan-mars 2015

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖRSTA KVARTALET 2015 Första kvartalet Intäkter 572 TSEK Rörelseresultat -1 636 TSEK Resultat efter skatt -1 656 TSEK Resultat per aktie* -0,49 SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,37 SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First ....

Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) jan-mars 20152023-06-22T11:46:06+02:00
Go to Top