BAYN EUROPE HAR TECKNAT ETT LETTER OF INTENT MED SVENSK DISTRIBUTÖR

Bayn Europe har tecknat ett Letter of intent med Kemi-Intressen efter en överenskommelse om hur den svenska distributören ska fokusera på försäljning av Bayns innovativa sockerersättningar för den nordiska marknaden. Efter en utvärderingsperiod på 6 månader, med start i juni 2017, kan distributörsavtal tecknas.