Bayn Europe AB utnämner Patrik Edström till COO

Bayn utnämner Patrik Edström till COO för att förstärka organisationen där han blir en viktig kugge i vår tillväxtstrategi. Vi har marknadsfört våra sockerersättningslösningar i Europa under flera år genom våra distributörer. Nu intensifieras försäljningsarbetet där Patrik kommer ha en drivande roll i den fortsatta utvecklingen. ”Bayn befinner sig ....

Bayn Europe AB utnämner Patrik Edström till COO2023-06-22T11:46:01+02:00

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 
 903 (396)TSEK Rörelseresultat 
 - 995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt 
 - 904 (-1 124)TSEK Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK Resultat per aktie efter full utspädning* - 0,24 (-0,25)SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 
 Januari - december ....

Bokslutskommuniké 20152023-06-22T11:46:05+02:00

Halvårsrapport Bayn Europe AB (publ) 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag Intäkter 1 097 TSEK Rörelseresultat -923 TSEK Resultat efter skatt -942 TSEK Resultat per aktie* -0,28 SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,21 SEK Första halvåret 2015 i sammandrag Intäkter 1 629 TSEK Rörelseresultat -2 559 TSEK Resultat efter skatt -2 598 TSEK ....

Halvårsrapport Bayn Europe AB (publ) 20152023-06-22T11:46:05+02:00
Go to Top