Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 5,1 Mkr

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 oktober 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om ca 4 670 000 nya aktier i Bolaget till en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 1,10 kronor per aktie.

Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 5,1 Mkr2023-06-22T11:45:59+02:00

Teckningsperiod för nyemission i Bayn Europe AB inleds fredag 1 juni 2018

På fredag den 1 juni 2018, uppskjutet från 30 maj 2018 som tidigare kommunicerat, inleds nyemissionen i Bayn Europe AB. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 20 februari 2018 och är en emission med företräde för befintliga aktieägare, men även nya investerare är välkomna att teckna sig. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Teckningsperiod för nyemission i Bayn Europe AB inleds fredag 1 juni 20182023-06-22T11:46:00+02:00

Bayn Europe AB genomför nyemission

Styrelsen i Bayn Europe AB har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 20 februari 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Bayn Europe AB genomför nyemission2023-06-22T11:46:00+02:00
Go to Top