Bayn Europes och Pandys samarbete resulterar i miljonorder

Det etablerade samarbetet mellan Pandy Protein AB och Bayn Europe AB, båda i Stockholm, utvecklas positivt. Bayn har nyligen tagit emot en första större beställningen från Pandy, till ett värde av cirka 1 miljon SEK.