Bayn Europe: Bayn har tecknat två Letter of Intents (LoI) för att öka närvaron i Grekland och Schweiz

Bayn Europe har tecknat två Letter of intents (LoI) med bolagen, Prochem från Schweiz och Paxman från Grekland, efter överenskommelser om hur de gemensamt skall erbjuda respektive marknad Bayns lösningar inom sockerreducering.