Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB, juli – september 2017

Tredje kvartalet i korthet  Intäkter 896 (601) TSEK Rörelseresultat -1 280 (-1 698) TSEK Resultat efter skatt -1 295 (-1 713) TSEK Resultat per aktie*   -0,17 (-0,30) SEK  Resultat per aktie efter full utspädning* -0,16 (-0,23) SEK *= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående ....