Bayn och R2 Group inleder nordiskt samarbete för EUREBA® Stevia

Stockholm, 18 September 2014 – Bayn Europe AB och R2 Group A/S har undertecknat en överenskommelse om långsiktigt samarbete gällande tillhandahållande och distribution av EUREBA® – naturliga innovativa lösningar för sockerreduktion – i Norden. Överenskommelsen stärker Bayn’s närvaro på den nordiska marknaden, samt främjar utvecklingen inom avancerade kunddrivna lösningar för naturliga sötningsmedel för livsmedelsindustrin, genom samarbetet mellan Bayns R&D-avdelning och R2 Groups nyligen etablerade Food Innovation Center.