BAYN EXPANDERAR MED ETT NYTT KUNDSEGMENT

Efter en tids tester och noggranna utvärderingar av sin sockerersättare för storkökssegmentet har Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av formler för livsmedelsproducenter, beslutat att utöka med ett nytt kundsegment som skall marknadsföra bolagets produkter till storkök.

BAYN EXPANDERAR MED ETT NYTT KUNDSEGMENT2023-06-22T11:45:59+02:00
Go to Top