Bayn Europe AB ökar inom sockerersättningslösningar

Under sommaren har Bayn Europes försäljning av färdiga EUREBA® sockerersättningslösningar uppnått paritet med försäljningen av råvaror.