Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 
 903 (396)TSEK Rörelseresultat 
 - 995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt 
 - 904 (-1 124)TSEK Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK Resultat per aktie efter full utspädning* - 0,24 (-0,25)SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 
 Januari - december ....

Bokslutskommuniké 20152023-06-22T11:46:05+02:00

BAYN Develops Fibre-Enriched Total Solution for Sugar Replacement in Marzipan

Bayn has developed a formulation for total sugar replacement in marzipan that is a combination of dietary fibres, sugar alcohols, a stabilizer and EUREBA© 918 – a unique, stevia based, cost effective sweetener blend. EUREBA© Marzipan is an advanced formulation for industries seeking to produce marzipan without added sugar. 

BAYN Develops Fibre-Enriched Total Solution for Sugar Replacement in Marzipan2023-06-22T11:46:06+02:00
Go to Top