Bayn inleder långsiktigt samarbete med content marketing-byrån Kntnt

Bayn Europe AB väljer den strategiska kommunikationsbyrån Kntnt för att ytterligare stärka marknadsföringen av företagets portfölj av sockerreducerade produkter. I uppdraget ingår bland annat att skapa ett online-magasin riktat till flera målgrupper inom livsmedelsproduktion.

Bayn inleder långsiktigt samarbete med content marketing-byrån Kntnt2023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794–4797, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2019, klockan 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara ....

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)2023-06-22T11:45:58+02:00

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB

Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av sockerersättningslösningar, har haft rekordstor orderingång för februari. Värdet av orderingången beräknas till ca 1,2 MSEK.

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB2023-06-22T11:45:58+02:00

BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 2018

ÅRET I KORTHET Intäkter 5 017 (3 859) TSEKRörelseresultat -10 088 (-9 660) TSEKResultat efter skatt -10 321 (-9 996) TSEKResultat per aktie* -0,40 (-1,03) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,89) SEK * Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 ....

BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 20182023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn inleder samarbete med ZDS

ZDS, Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft, det världskända centret för utbildning i konfektyr- och livsmedelsteknik och Bayn Europe AB tecknar medlemsavtal med samarbete där Bayn kommer att bidra med föreläsningar, material och kunskap om rådande trender inom sockerreducering.

Bayn inleder samarbete med ZDS2023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn får rekordorder för EUREBA®

Bayn Europe ABs distributör i Estland, Toikaku Kaubandus har bokat ordern för en av sina slutkunder.

Bayn får rekordorder för EUREBA®2023-06-22T11:45:58+02:00

Bayns sockerersättare EUREBA® i Hemglass’ sortiment 2019

Bayn Europe ABs sockerersättare EUREBA® bevisar på nytt att man inte behöver kompromissa på smak och konsistens i sockerreducerade produkter. Bland Hemglass' nyheter för 2019 finns en glassmix utan tillsatt socker där EUREBA® har använts för att söta glassen.

Bayns sockerersättare EUREBA® i Hemglass’ sortiment 20192023-06-22T11:45:58+02:00

Leverans av Bayns EUREBA® D-01 för sötning av glass till kinesiska nyåret

Bayn Europes produktionspartner Honsea Sunshine Biotech Co. Ltd i Guangzhou har inför det kinesiska nyåret levererat en provorder om 6,6 ton EUREBA® D-01. Kunden är Hoiee Wuhan Ice-works (www.hoiee.cn), som har specialiserat sig på sockerreducerade bageriprodukter och glassar. Hoiee är ett dotterbolag till livsmedelsföretaget Poonmanee, som har sitt säte ....

Leverans av Bayns EUREBA® D-01 för sötning av glass till kinesiska nyåret2023-06-22T11:45:58+02:00
Go to Top