Pandy Protein i samarbete med Bayn Europe

Pandy Protein är ett ungt, innovativt företag som skapar produkter för bland annat hälsointresserade målgrupper. Varumärket fick en flygande start vid lanseringen för tre år sedan, och är numera känt för sina snacks och mellanmål med god smak, men med ett innehåll som skiljer sig från andra produkter i ....

Pandy Protein i samarbete med Bayn Europe2023-06-22T11:45:57+02:00

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) januari – mars 2019

Första kvartalet i korthet Intäkter 2 048 (1 044) TSEKRörelseresultat -2 682 (-3 230) TSEKResultat efter skatt -2 697 (-3 249) TSEKResultat per aktie* -0,09 (-0,32) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,08 (-0,28) SEK * Antalet aktier är beräknade på 30 329 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 2 ....

Kvartalsrapport för Bayn Europe AB (publ.) januari – mars 20192023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 13.00. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30.

Kallelse till årsstämma2023-06-22T11:45:57+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794–4797, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2019, klockan 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara ....

Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Publ)2023-06-22T11:45:58+02:00

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB

Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av sockerersättningslösningar, har haft rekordstor orderingång för februari. Värdet av orderingången beräknas till ca 1,2 MSEK.

Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB2023-06-22T11:45:58+02:00

BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 2018

ÅRET I KORTHET Intäkter 5 017 (3 859) TSEKRörelseresultat -10 088 (-9 660) TSEKResultat efter skatt -10 321 (-9 996) TSEKResultat per aktie* -0,40 (-1,03) SEKResultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,89) SEK * Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 ....

BAYN EUROPE AB – Bokslutskommuniké 20182023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn inleder samarbete med ZDS

ZDS, Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft, det världskända centret för utbildning i konfektyr- och livsmedelsteknik och Bayn Europe AB tecknar medlemsavtal med samarbete där Bayn kommer att bidra med föreläsningar, material och kunskap om rådande trender inom sockerreducering.

Bayn inleder samarbete med ZDS2023-06-22T11:45:58+02:00

Bayn Europe AB klar för ISO 9001:2015

Som ett bolag i livsmedelsbranschen har Bayn alltid efterlevt ett tydligt kvalitets- och ledningssystem. Efter en mycket positiv förcertifiering är nu steg ett av certifieringen för ISO 9001:2015 bokad till början av mars.

Bayn Europe AB klar för ISO 9001:20152023-06-22T11:45:58+02:00
Go to Top