Bayn omstrukturerar för att effektivisera marknadsexpansionen i Kina och Europa

Bayn slår samman affärsområde NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde. Vidare skapas ett nytt affärsområde med en planerad satsning på färdiga konsumentprodukter under varumärket ”takk!”. Förhandlingar pågår med potentiella samarbetspartners i Kina såväl som i Europa. Bolagets tredje affärsområde inkluderar konsult- och projektverksamhet med huvudfokus på den kinesiska ....