Bayn Europe AB (publ.) – Information om pågående inlösenperiod för TO4

Under 13–18 juni 2019 kan innehavare av Bayn Europe AB TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO4 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,10 SEK. Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat värdepappersinstitut skall ....

Bayn Europe AB (publ.) – Information om pågående inlösenperiod för TO42023-06-22T11:45:57+02:00

Kompletterande information om utgivandet av gratis teckningsoptioner i Bayn Europe AB

Ledningen för Bayn Europe AB kompletterar tidigare pressmeddelanden (12 mars och 28 februari 2019) om gratis teckningsoptioner och preciserar härmed att detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 9 april 2019. Vid full teckning med stöd av föreslagna teckningsoptioner kan 5 054 994 nya aktier ges ut vilket motsvarar ....

Kompletterande information om utgivandet av gratis teckningsoptioner i Bayn Europe AB2023-06-22T11:45:58+02:00
Go to Top