Valberedningen inför Bayn Europe AB (publ):s årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 31 maj 2018 har en valberedning inför Bayn Europes årsstämma den 31 maj 2019 utsetts.