Bayn Europe utvecklar produkter och lösningar som ersätter/reducerar innehållet av socker. Detta samtidigt som produktens näringsinnehåll förbättras. Företaget startade 2009 som ett forskningsföretag, men har omorienterat sig till att ta fram ett 50-tal recept för sockerreducering och bli en marknadsinriktad organisa-tion. Distributionsavtalet med Barentz som täcker 50 länder går ut i början av 2017 och kan komma att ersättas av andra samarbetsformer och flera nya parter. De nordiska marknaderna avser bolaget att bearbeta själva.

Företagets varumärke är EUREBA som omfattar ett sortiment av basprodukter och blandningar, men bolaget kan även ta fram kundspecifika lösningar. Bayns lösningar och formuleringar är främst baserade på en kombination av fiber och sötningsmedel. Formuleringarna erbjuder mindre socker för konsumenterna och tillverkarna får en snabbare produktutveckling.

Växande folkhälsoproblem som till exempel fetma och diabetes är en stark drivkraft för bolagets tillväxt. Speciellt yngre konsumenter har utvecklat ett allt större intresse för sin egen hälsa. Livsmedels­indus­trin behöver lösa dessa utmaningar genom att ta fram mer hälso­samma livsmedel. Bolaget möter konkurrens av tillverkare som vill behålla sockret, av olika orsaker. Det finns också ytterligare 16 godkända kemiska sötningsmedel med E-nummer som är konkurrenter till stevia. Stevia är det enda godkända naturliga sötningsmedlet på marknaden.

Bayn Europe har öppnat sin studio i Gävle samt hittat intres­santa samar­betspartners som den kinesis­ka extrakttillverkaren Xiàn TianXingJian. Bayn Europes intäkter väntas bli väsentligt högre 2017, men kortsiktigt kan ytterligare rörelsekrediter behövas. Vi sänker riktkursen till 2,60 kronor per aktie mot bakgrund av en längre beräknad tid innan bolaget når break-even. Vårt råd blir Öka (tidigare Köp).

Läs hela analysen på: http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Mat-och-dryck/Bayn-Europe/Analyser/2016/Spannande-avtal-med-bolag-i-Kina/

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer på www.analysguiden.se

Bilagor