“Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring hur Coronakrisen har påverkat och framgent bedöms påverka Bayn. Vi kommer därmed fokusera på kommentarer kring bolagets underliggande marknadsefterfrågan, samt om bolaget upprepar sina omsättningsmålsättningar för helåret 2020.”
 
Läs Analyst Groups kommentar samt prognos här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Bayn Europe. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Bilagor