“Vårt huvudsakliga fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer gällande, eller kommentarer som indikerar, ytterligare förvärv”, säger ansvarig analytiker.
 
I vår kommenar inför rapporten framgår vad vi kommer bevaka extra noga samt vår åsikt om den riktade nyemission som Bayn nyligen genomförde.
 
Läs kommentaren här
  
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Bayn. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Bilagor