För att sammanfatta så ser Analyst Group övergripande positivt på förvärvet:
 
– AmerPharma är lönsamt på framåtblickande 12 månaders basis
– Bolaget är, och kommer förbli, entreprenörsdrivet av bolagets grundare
– Värderingsmultiplarna på förvärvet anses vara låga
– Förvärvet kommer utvidga Bayns kundnätverk och lägga grunderna för Bayn att växa i Polen och i Centraleuropa.
 
Läs Analyst Groups kommentar här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Bayn Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Bilagor