”Förvärvet visar också tydligt på att Bayn är seriösa med sina tidigare uttalade ambitioner att bygga ett ledande Food-Tech bolag i Sverige anser Analyst Group. Genom att köpa onoterade bolag, och därmed utnyttja det värderingsarbitrage som existerar mellan onoterat och noterat, kan Bolaget fortsätta förvärva bolag genom att erbjuda förvärvskandidaterna aktier i Bayn, vilket kombinerat med lån, gör att behovet av nyemissioner, och därmed utspädningen, minskar.”, säger ansvarig analytiker.

 
Läs Analyst Groups kommentar på förvärvet här
 

 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Bayn Europe. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Bilagor