– Bayn levererar en stark rapport, med en kraftigt stigande omsättning
 – Förvärvet av Koppers Candy ger Bayn kontroll över hela värdekedjan
– Ökat hälsofokus och ökad e-handel i spåren av Coronaviruset
 
Läs Analyst Groups kommentar här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Bayn. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Bilagor