”Jag har följt Bayn från starten och känner stort engagemang för deras syfte – att skapa värde för oss människor genom sockerreducering på naturlig väg”, säger Anders Holmgren. “Att tydliggöra mål och skapa engagemang för att infria dessa, i syfte att öka försäljning och lönsamhet, är det som jag bäst kan bidra med”.

Holmgrens senaste uppdrag var som VD för Societe General Equipment Finance/SE. Dessförinnan har han haft ledande befattningar hos bland annat SkandiaBanken AB och SEB.

För mer information se www.bayn.se eller kontakta
Lucy Dahlgren, VD, tel 0737-38 67 52, e-mail ld@bayn.se

Om Bayn Europe AB
Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se.

Bilagor