I årsredovisningen berättar VD Patrik Edström att under 2018 tog försäljningen av EUREBA® fart på riktigt. EUREBA® presenterades för uppåt hundra livsmedelsproducenter och Bayn har tydliga förhoppningar om ökande volymer mellan nu och första kvartalet 2020. Produktionen av de produkter som Bayn säljer regelbundet har skalats upp. Marknadsavdelningen har förstärkts och antalet distributörer har utökats.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på www.bayneurope.com under Investors/Finansiella rapporter.

Bilagor