I årsredovisningen konstaterar VD Lucy Dahlgren att företaget utvecklas stadigt och har följt den för 2014 lagda planen, där börsintroduktionen, utvecklingen av nya produktlinjer samt rekryteringen av nya resurser inom FoU och försäljning varit de viktigaste stegen. Årsredovisningen finns nu i sin helhet tillgänglig på företagets webbplats www.bayn.se under Investors/Finansiella rapporter. 

För mer information se www.bayn.se eller kontakta 
Lucy Dahlgren, VD, tel 0737-38 67 52, e-mail ld@bayn.se

Om Bayn Europe AB 
Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se .

Bilagor