Bayn tillkännager lanseringen av Bolagets websida för den kinesiska marknaden. Allt material är översatt till kinesiska och websidan ligger på en kinesisk server tillgänglig för hela territoriet. http://bayneurope.cn/ .

Kina utgör en enorm marknad för sockerreducering. Enligt Världshälsoorganisationen WHO lider 120 miljoner kineser av diabetes och man har kraftigt ökande problem med barnfetma.

“Bayn har under de senaste åren byggt en pipeline in till den kinesiska marknaden med lämpliga partners. Att komma in på den kinesiska marknaden är en komplex uppgift med dess skillnader i företagskultur och livsmedelsbestämmelser. Sockerreduktion handlar inte bara om att sälja en produkt eller en lösning. Det handlar om hela konceptet där företagskulturen och vårt erbjudande måste översättas och kommuniceras för den kinesiska marknaden. Vi känner tillförsikt med vår långsiktiga strategi inför vår satsning i Kina, där etablering av websidan som ett fönster och kommunikationsplattform är ett viktigt steg”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bilagor