Med anledning av ökad omsättning i aktien samt ett ökat antal aktieägare avslutar Bayn Europe AB (publ) sitt avtal med Mangold AB som likviditetsgarant för Bayn Europes aktie på NASDAQ First North, Stockholm. Första dag för handel utan likviditetsgarant är den 2 januari 2019.

Mangold skall dock även fortsättningsvis verka som certified adviser för bolaget.

“Det gläder oss att vi nu har nått så långt att vi inte längre är i behov av en likviditetsgarant för vår aktie”, säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB. “Det är tydligt att marknaden ser värdet av bolaget och liksom vi tror på våra produkter. Sockerreducering kommer att bli mer och mer viktigt framöver för folkhälsans skull. Livsmedelsproducenterna har ett ansvar att reducera sockret i sina produkter. Vi på Bayn har lösningen.”

Bilagor