Den 28 november 2016 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med att Bayn Europe AB genomförde en företrädesemission i maj 2016. Totalt nyttjades 818 253 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 43 procent. Bayn Europe tillförs genom teckningsoptionerna cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Totalt nyttjades 818 253 teckningsoptioner, vilket innebär att 818 253 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bayn Europe AB till 6 501 627 stycken. Aktiekapitalet i Bayn uppgår till 1 430 357,94 kronor efter registreringen av emissionen.

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande, pw@bayn.se.

Bilagor