Kapitalet som tillförs bolaget i emissionen ska framförallt användas för att öka marknadsföringen och försäljningen av bolagets produktutbud. Bayn har under den sista månaden mött ett allt högre intresse för det sockerreducerande produktutbud som bolaget erbjuder och även erhållit en del orders. Med ökade marknadsföringsresurser kommer bolaget att kunna bearbeta en större mängd potentiella kunder.

”Det är mycket glädjande att intresset för Bayn och vår strategi är så starkt att emissionen blev övertecknad”, säger Lucy Dahlgren, VD i Bayn. ”Vi har ett väldigt starkt utbud av lösningar för sockerreducering inom olika produktkategorier såsom choklad, mandelmassa, glass och konfektyr. Nu har vi tillförts de medel som behövs för att växa vår säljorganisation, förstärka vårt varumärke så att vi snabbare kan nå ut till kunderna och ta orders.”

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 894 458 stycken till 5 683 374 aktier. Aktiekapitalet ökar också med 416 780,76 kronor till 1 250 342,28 kronor till följd av emissionen.

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta VD Lucy Dahlgren, tel. 08-6132888 eller via mail ld@bayn.se .

Bilagor