Styrelseledamoten Leif Fågelstedt lämnar styrelsen i Bayn Europe AB enligt tidigare pressmeddelande. I samband med detta har styrelsen informerats om att aktieägare drar tillbaka förslag till extra bolagsstämma per 2016-10-03 om att utge teckningsoptioner riktat till Leif Fågelstedt.

För ytterligare information kontakta ordförande Peter Werme, via mail pw@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 13.00 CET.

Bilagor