Bayn Europe ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan och bifogat detta pressmeddelande.

Direkt länk till Bayns finansiella rapporter finns här.

Bilagor