Bayn Europe AB (publ.) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som Certified Adviser. Mangold agerar Certified Adviser från och med den 11 november 2015. Bayns nuvarande Certified Adviser, G&W Fondkommission, har därmed per den 10 november 2015 avslutat sitt uppdrag.

Bayn har även ingått avtal med Mangold om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget består av likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i Bayns aktie. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader.

Även likviditetsgarantiavtalet träder i kraft den 11 november 2015.

Bilagor