Styrelseledamoten Leif Fågelstedt kommer lämna sin plats i Bayn Europe ABs styrelse för att stödja ledningsgruppen operativt kopplat till den satsning som görs på marknadsföring och försäljning. 

Styrelsen i Bayn Europe AB ska enligt bolagsordningen innehålla lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Leif Fågelstedt lämnat består styrelsen av tre ledamöter.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 11.00 CET.

Bilagor