Certifieringen innebär att Bayns ledningssystem, vilket inkluderar processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO 9001:2015. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar som följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på tjänster och produkter.

“Vi har alltid värnat om dessa frågor så vi visste redan att vi hade en hög kvalitet i vår styrning kring kvalitetsfrågor. Certifieringen är också en trygghet för våra kunder och anställda som kan se att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling”, säger Srdjan Solaja, Quality Manager på Bayn Europe.

ISO-certifieringen innebär att Bayn på ett mer strukturerat sätt identifierar förbättringsmöjligheter inom alla verksamhetsområden. Därigenom stärker Bayn sin position som leverantör och samarbetspartner inom livsmedelsindustrin.

För att genomföra ISO-certifieringen har Bayn tagit hjälp av företaget Svensk Certifiering Norden AB.

Bilagor